ΛΑΛΟΥΣΗ-ΤΣΟΤΣΟΡΟΥ | ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  1. Home
  2. »
  3. ΤΕΧΝΙΤΕΣ
  4. »
  5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
  6. »
  7. ΛΑΛΟΥΣΗ-ΤΣΟΤΣΟΡΟΥ | ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Λεωφόρος Σαλαμίνος 163, Παλούκια, ΣΑΛΑΜΙΝΑ, ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ 18900
210 4654993
210 4654993
6974 345733, 6977 634149
Αναλυτική Περιγραφή:

Χαράξεις
Σήμανση σημείων στο έδαφος σε πραγματικές ή σχετικές συντεταγμένες για οριοθέτηση ή κατασκευή.
Εφαρμογές ρυμοτομικών και υψομετρικών μελετών
Επίβλεψη και έλεγχος κατασκευών

Αποτυπώσεις
Πλήρης και ακριβής αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης που περιλαμβάνει ανάλογα με την απαιτούμενη εργασία :
υλοποιημένα όρια
κτίσματα
διαμόρφωση εδάφους

Πολεοδομικές Μελέτες
Διορθωτικές Πράξεων Εφαρμογής
Εγκριση δυνατότητας οικοδόμησης πριν την κύρωση της Πράξης Εφαρμογής
Τοπογραφικά Διαγράμματα Εφαρμογής Ρυμοτομικού Σχεδίου
Μελέτες Τροποποίησης Ρυμοτομικού Σχεδίου
Μελέτες αποκατάστασης οικοδομησιμότητας μη οικοδομήσιμων οικοπέδων
Πράξεις Αναλογισμού και Αποζημίωσης

Μελέτες Κτηματολογίου
Οριοθετήσεις ιδιοκτησιών σε κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ’87)
Ελεγχος ορθότητας ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο
Διορθωσεις στοιχείων ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο

Τοπογραφικά Διαγράμματα
Εξαρτημένα Τοπογραφικά Διαγράμματα σε κρατικό σύστημα συντεταγμένων για μεταβιβάσεις
Μελέτες χάραξης Αιγιαλού και Παραλίας
Τοπογραφικά Διαγράμματα για χαρακτηρισμό από Δασαρχείο

Αδειες Οικοδομής
Μελέτες για την εκδοση Αδειας Οικοδομής
Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων Χρήσεων και Κατασκευών (Ν.4014/2011)

ΧΑΡΤΗΣ: